Nasz znak: RGP-7624/8/2006                          Ostróda, dnia 10 sierpnia 2006 r.

 

 

Obwieszczenie dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym w miejscowości Glaznoty

 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), informuje się wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, będących w posiadaniu Urzędu, znajdujących się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Mickiewicza 24, pok. Nr 15, umieszczony został wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na terenie dawnych siedlisk w miejscowości Glaznoty, gmina Ostróda projektowanych do odbudowy.

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy Ostróda w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 15 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 21 dni od daty ukazania się zawiadomienia.

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 15.08.2006, ostatnia aktualizacja: 15.08.2006, odsłon: 1 876


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13745638
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości