Naszznak: RGP.6733.16.2013

Ostróda, dnia 06 czerwca 2013 r.

 

 

 

 

 

Obwieszczenieo zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Samborowo gmina Ostróda

 

 

Zgodniez art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym

( Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o prowadzanym postępowaniuadministracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegopolegającej na budowie gazociągu zasilającego wysokiego ciśnienia wraz zprzyłączem, przewidzianej do realizacji na działce nr 251/7 położonej wmiejscowości Samborowo, gmina Ostróda.

      Zainteresowani mogą składać w UrzędzieGminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa i GospodarkiPrzestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

 

Data przekazania dopublikacji: 07.06.2013r.

Osoba przekazująca: Grażyna Pydyn

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.06.2013, ostatnia aktualizacja: 07.06.2013, odsłon: 1 022


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11419484
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości