Nasz znak: RGP.6730.120.2020.KL                                  Ostróda, 09 września 2020 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
    Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), zawiadamiam strony postępowania administracyjnego że wystąpiono do Starosty Ostródzkiego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Zarząd Zlewni w Toruniu, Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie oraz Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji na części działki nr ew. 76/31, położonej w miejscowości Lichtajny, obręb geodezyjny Lipowiec, gmina Ostróda.
 
    Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 11 września 2020 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 11.09.2020
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 11.09.2020, ostatnia aktualizacja: 11.09.2020, odsłon: 201


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13722560
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości