Ostróda, dnia 4 lutego 2015r.
Nasz znak: RGP.6220.8.2014
 
Obwieszczenie
 
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1235 ze zm.) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że na wniosek Prezesa Zarządu PGB Inwestycje Sp. z o.o. ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa, dnia 4 lutego 2015r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz w gminie Ostróda zlokalizowanej na dz. nr 1/13 i 1/14 obręb Ryńskie, Gmina Ostróda.
 
Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentami sprawy, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, pokój 308, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 05.02.2015r.
Osoba przekazująca: Karolina Czerwonka
 
 

Sporządził/a: Karolina Czerwonka
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.02.2015, ostatnia aktualizacja: 05.02.2015, odsłon: 708

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10427158
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved