Nasz znak: RGP.6730.180.2020.KL                                   Ostróda, 19 listopada 2020 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), zawiadamiam strony postępowania administracyjnego że wystąpiono do Starosty Ostródzkiego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Zarząd Zlewni w Toruniu o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 673/33, położonej w obrębie geodezyjnym Tyrowo, gmina Ostróda.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 
23 listopada 2020 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 23.11.2020
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 23.11.2020, ostatnia aktualizacja: 23.11.2020, odsłon: 188


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13756939
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości