Nasz znak: RGP- 7331/58/2006                                              Ostróda, dnia 20 lipca 2006 r.

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 18 lipca 2006 r. wydałem decyzję Nr 5/2006 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy na budowę placu zabaw przewidzianej do realizacji w miejscowości Idzbark na działce Nr 175/1, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24, pok. nr 15.

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.07.2006, ostatnia aktualizacja: 27.07.2006, odsłon: 1 746


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13745720
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości