O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie Uchwały Nr XIX/114/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Klonowo

 

 -  z  w  o  ł  u  j  ę

 

Wiejskie Zebranie Wyborcze w Sołectwie Klonowo na dzień 12 kwietnia 2012r. godz.1800 w Pałacu w Klonowie. O ile w wyznaczonym wyżej terminie i godzinie nie przybędzie na zebranie wymagana liczba mieszkańców, ustala się II termin wyborów w tym samym dniu na godz. 1830

 

Porządek obrad Wiejskiego Zebrania Wyborczego przedstawia się następująco:

 

1. Wybór Komisji Wyborczej.

 

2. Przedstawienie trybu przeprowadzenia wyborów.

 

3. Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa.

 

4. Przeprowadzenie tajnego głosowania.

 

5. Ustalenie wyników głosowania.

 

6. Sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 04.04.2012, ostatnia aktualizacja: 19.04.2012, odsłon: 726


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13952834
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości