Ostróda, dnia 12 listopada 2013r.
Nasz znak: RGP.6220.5.2013
 
 
Obwieszczenie
 
      Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).
 
Wójt Gminy Ostróda
zawiadamia,
 
że na wniosek Pana Marka Bieżuńskiego, dnia 5 czerwca 2013r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na instalacji w istniejącym budynku gospodarczym prasy do tłoczenia na zimno oleju z nasion lnu i rzepaku, lokalizacja: działka nr 267/8, obręb i miejscowość Międzylesie, gmina Ostróda.
      Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentami sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, pokój 308, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.
 
 
Wójt Gminy Ostróda
 
Bogusław Fijas
 
 
Data przekazania do publikacji: 12.11.2013r.
Osoba przekazująca: Karolina Czerwonka

Sporządził/a: Karolina Czerwonka
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.11.2013, ostatnia aktualizacja: 13.11.2013, odsłon: 907


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11416209
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości