Nasz znak : RGP-7624/5/2009                               Ostróda, dnia  21 sierpnia 2009 r.

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm. ) Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego na terenie gminy Ostróda na działkach nr 41/1 i 41/4, polegającego na budowie 77 domków rekreacyjnych.

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem w Urzędzie Gminy w Ostródzie w Referacie Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 Uwagi i wnioski należy kierować na ww adres Urzędu Gminy Ostróda, 14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 w terminie 21 dni.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.08.2009, ostatnia aktualizacja: 25.08.2009, odsłon: 1 232


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12427020
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości