Nasz znak : RGP-7331-1/14/2009                     Ostróda, dnia  22 lipca 2009 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w obrębie Stare Jabłonki i Ostrowin, gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN 15kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr 3260/4, 3260/5, 3262/1, 3262/3, 3280/1, 3281, 3297 i 3296 położonych w obrębie Stare Jabłonki i działek nr 3316 i 3315 położonych w obrębie Ostrowin, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

    

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek  Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 24.07.2009, ostatnia aktualizacja: 24.07.2009, odsłon: 1 237


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12425564
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości