Nasz znak : RGP-7331-1/ 7/2009                                Ostróda, dnia 16.03.2009 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Szafranki, obręb Kajkowo, gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/ Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przedszkola, przewidzianej do realizacji na działce nr 310/14 położonej w miejscowości Szafranki, stanowiącej własność Państwa Joanny Komar i Romana Pasyniuk.

 

Zainteresowani mogą składać w siedzibie Urzędzie Gminy w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.03.2009, ostatnia aktualizacja: 18.03.2009, odsłon: 1 598


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12425655
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości