RGP-7331-1/3/1/2009                             Ostróda, dnia  20 sierpnia 2009 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości SzafrankI, Morliny, gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z miejscowości Szafranki do miejscowości Morliny oraz budowie kanalizacji sanitarnej na odcinku Morliny -do oczyszczalni ścieków w Tyrowie , gmina Ostróda.

            

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 24.08.2009, ostatnia aktualizacja: 24.08.2009, odsłon: 1 251


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12426887
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości