Nasz znak : RGP-7331/168/2008                          Ostróda, dnia 15 grudnia 2008 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Ruś Mała, obręb Mała Ruś gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej z przyłączami przewidzianej do realizacji na działkach Nr Nr 3072/4, 3072/8, 3055/17, 42, 3/6, 3055/21, 3055/22, 3055/8, 6, 21/1, 7/4, 45/3, 24/1, 10/18, 10/7, 3055/18, 10/15, 45/4, 45/5, 68, 45/4, 20/2, 20/3, 20/4, 10/16, 10/17, 10/21, 10/9, 41/1 wraz z przepompowniami w miejscowości Ruś Mała , gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.12.2008, ostatnia aktualizacja: 18.12.2008, odsłon: 1 047

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7949900
odsłon strony

Aktualnie mamy
44 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved