Nasz znak : RGP-7331/213/2007                              Ostróda, dnia  20 listopada 2008 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Rudno, gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie biogazowni służącej biodegradacji odpadów organicznych, przewidzianej do realizacji na działce Nr 143/2 położonej w miejscowości Rudno gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 24.11.2008, ostatnia aktualizacja: 24.11.2008, odsłon: 1 067

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7950194
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved