Nasz znak : RGP-7331-1/16/2009                              Ostróda, dnia 20 sierpnia 2009 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Pancerzyn i Durąg, gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie farmy wiatrowej o mocy do 50 MW ( do 20 szt. turbin po 2,5 MW każda ) w miejscowości Pancerzyn i Durąg, przewidzianej do realizacji na działkach nr 3/19, 3/20, 3/21, 3/22, 6/2, 7/1, 7/2, 6/1, 8, 9/37, 9/38, 9/39, 9/40, 9/41, 9/42, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 12, 13 położonych w obrębie Pancerzyn i działkach nr 126/80, 126/81, 126/82, 168/1, 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 193/1, 193/2, 193/3, 158 i 159 położonych w obrębie Durąg, gmina Ostróda.

            

Zainteresowani mogą składać w siedzibie Urzędzie Gminy w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 24.08.2009, ostatnia aktualizacja: 24.08.2009, odsłon: 1 311


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12427181
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości