Nasz znak : RGP-7331/74/2008                              Ostróda, dnia 26 stycznia 2009 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Ostrowin gmina Ostróda.

       

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na remoncie mostu przez rzekę Drwęcę w ciągu drogi powiatowej nr 1232N Wirwajdy- Smykowo - Szyldak- Olsztynek w km 18 + 302 w miejscowości Ostrowin, działki nr nr 489/8 i 114/1 położonych w miejscowości Ostrowin, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 30.01.2009, ostatnia aktualizacja: 30.01.2009, odsłon: 1 296


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12425560
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości