Nasz znak : RGP-7331-1/6/2009                              Ostróda, dnia 26 maja 2009 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Morliny, gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamiam o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii SN napowietrznej na kablową oraz budowie stacji transformatorowej, przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej nr geodezyjnym 19/1 położonej w miejscowości Morliny, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą składać w siedzibie Urzędzie Gminy w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

    

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.05.2009, ostatnia aktualizacja: 27.05.2009, odsłon: 1 183


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12425763
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości