Nasz znak : RGP-7331-1/30/2009                          Ostróda, dnia 19 listopada 2009 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Morliny, gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamiam o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektrociepłowni gazowej o mocy elektrycznej 3,9 MWe i mocy cieplnej 5,36 MW, przewidzianej do realizacji na działce Nr 10/36, położonej w miejscowości Morliny, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.11.2009, ostatnia aktualizacja: 23.11.2009, odsłon: 1 221


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12425868
odsłon strony

Aktualnie mamy
47 gości