Nasz znak : RGP-7331/233/2008                           Ostróda, dnia  8 kwietnia 2009 r.

 

Obwieszczenie o  zamierzeniu  inwestycyjnym celu  publicznego  w miejscowości Lubajny, gmina  Ostróda.

 

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV dla zasilenia istniejącej stacji transformatorowej Os-0290 „ Zakłady Okrętowe „ przewidzianej do realizacji na działkach nr nr 377/1, 377/2 i 388 położonych w miejscowości Lubajny, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.04.2009, ostatnia aktualizacja: 08.04.2009, odsłon: 1 241


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12427046
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości