Nasz znak : RGP-7331-1/29/2009                           Ostróda, dnia 29 września 2009 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Lubajny, gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi, przewidzianejdo realizacji na działce nr 129/16 położonej w miejscowości Lubajny „ gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

    

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.10.2009, ostatnia aktualizacja: 02.10.2009, odsłon: 1 312


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12425768
odsłon strony

Aktualnie mamy
43 gości