Nasz znak : RGP-7331/232/2008                            Ostróda, dnia  8.05. 2009 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Kątno, gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej nn 0,4 kV , przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych nr geodezyjnymi 13/6, 13/11 i 135/1 położonych w miejscowości Kątno, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą składać w siedzibie Urzędzie Gminy w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 11.05.2009, ostatnia aktualizacja: 11.05.2009, odsłon: 1 308


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12427043
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości