Nasz znak : RGP-7331/4/2009                                       Ostróda, dnia 24 lutego 2009 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 4 lutego 2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na budowie linii kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kW wraz ze złączem kablowo - pomiarowym do zasilania zabudowy mieszkalnej przewidzianej do realizacji na działkach nr 124, m 192/1 i 247/22 położonych w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.02.2009, ostatnia aktualizacja: 27.02.2009, odsłon: 1 347


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12426813
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości