Nasz znak : RGP-7331/246/2008                                  Ostróda, dnia  3 marzec 2009 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia z przyłączem gazowym do działki nr 59/4,

przewidzianego do realizacji na działkach nr 329/1, 203, 83/8 i 246/4 położonych przy ul. Polnej w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

    

                                                                          Wójt Gminy Ostróda

                                                                        Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.03.2009, ostatnia aktualizacja: 09.03.2009, odsłon: 1 277


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12426046
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości