Nasz znak : RGP-7331 -1/25/2009                  Ostróda, dnia  24 sierpnia 2009 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej - kolektora głównego, przewidzianej do realizacji na działkach nr 83/8, 246/4, 88, 89, 134/1, 133/5, 204/2 i 204 położonych w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.

            

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

    

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.08.2009, ostatnia aktualizacja: 26.08.2009, odsłon: 1 250


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12425661
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości