Instrukcja przyłączenia się do dyskusji publicznej dotyczącej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. Nr 172/1, 172/2 i 172/47 położonych w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda
Celem przyłączenia się do dyskusji publicznej online dot. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. Nr 172/1, 172/2 i 172/47 położonych w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda oraz prognozy oddziaływania na środowisko, należy uruchomić następujący link: https://zoom.us/j/6843487178?pwd=bkkraXJ4aE96RkMvVzJnQ21DMFl2Zz09. Następnie należy zainstalować darmowy program zoom. Po instalacji wyświetli się okno z miejscem na wypełnienie nazwy pod jaką uczestnik będzie uczestniczył w dyskusji. Po naciśnięciu  "Join Meeting" Administrator dyskusji online zatwierdzi wysłaną prośbę o przyłączenie co będzie skutkowało automatyczne przyłączeniem się do ww. dyskusji publicznej.
 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. Nr 172/1, 172/2 i 172/47 położonych w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda.
 
Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. Nr 172/1, 172/2 i 172/47 położonych w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda.
 
Formularz zgłoszenia uwag/wniosków dotyczących: - projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, - projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, - projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda, - prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. Nr 172/1, 172/2 i 172/47 położonych w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Data przekazania do publikacji: 14.07.2020
Osoba przekazująca: Magdalena Czerwonka

Sporządził/a: Magdalena Czerwonka
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 14.07.2020, ostatnia aktualizacja: 21.07.2020, odsłon: 371


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13722669
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości