INFORMACJA
W związku z wprowadzeniem stanu epidemii, na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.) informujemy, iż: zmienia się formę przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w:
 
1) projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Mała Ruś, w miejscowości Ruś Mała, gmina Ostróda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
- dyskusja pierwotnie miała się odbyć w dniu 16.04.2020 r. o godz. 10.00 w sali 401 w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda
 
2) projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Mała Ruś, w miejscowości Warlity Wielkie, gmina Ostróda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
- dyskusja pierwotnie miała się odbyć w dniu 16.04.2020 r. o godz. 10.30 w sali 401 w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda
 
3) projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 42/6, 42/7 i 42/8 położonych w obrębie Lubajny, gmina Ostróda oraz działek Nr 147 i 148 położonych w obrębie Zwierzewo, gmina Ostróda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
- dyskusja pierwotnie miała się odbyć w dniu 16.04.2020 r. o godz. 11.00 w sali 401 w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda.
 
W trosce o Państwa dobro i zdrowie zmienia się formę przeprowadzenia ww. dyskusji publicznych na formę korespondencyjną.
 
Zapytania w ramach dyskusji publicznej można składać w terminie do 5.05.2020 r.:
 
1) pisemnie na adres Urzędu Gminy Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 1
14-100 Ostróda
 
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : .
 
 Odpowiedzi na zapytania zostaną udzielone indywidualnie, na piśmie przesłanym na wskazany adres korespondencyjny lub adres e-mail.
 
Informujemy jednocześnie, iż zasady wnoszenia uwag do ww. projektów planów miejscowych pozostają bez zmian.
 
Bliższe informacje tel. (89) 676-07-10 lub 676-07-37.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Mała Ruś, miejscowości Ruś Mała, gmina Ostróda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Mała Ruś, miejscowości Warlity Wielkie, gmina Ostróda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 42/6, 42/7 i 42/8 położonych w obrębie Lubajny oraz działek Nr 147 i 148 położonych w obrębie Zwierzewo gmina Ostróda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Data przekazania do publikacji: 17.03.2020
Osoba przekazująca: Ewelina Ignaczewska

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 19.03.2020, ostatnia aktualizacja: 15.04.2020, odsłon: 283


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13722646
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości