Nasz znak : RGP-7624/18/2007                                             Ostróda, dnia  4 stycznia 2008 r.

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 46a  pkt 5  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm. ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) Wójt  Gminy Ostróda

 

zawiadamia

 

że dnia 4 stycznia 2008 r. na wniosek Stowarzyszenia Właścicieli Domków Rekreacyjnych w Małej Rusi 1A, 14-100 Ostróda, ul. Wyspiańskiego 46, w imieniu którego wystąpiła za pełnomocnictwem firma „DOBROL„ w Olsztynie reprezentowana przez Pana Józefa Dobrowolskiego, wydane zostało postanowienie znak: RGP-7624/18/2007 o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Mała Ruś, gmina Ostróda.

 

Na w/w postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

 

Z treścią w/w postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda , ul. Mickiewicza 24, pok. nr 15.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.01.2008, ostatnia aktualizacja: 09.01.2008, odsłon: 1 113

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7949932
odsłon strony

Aktualnie mamy
43 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved