Nasz znak : RGP-7331/30/2006                    Ostróda, dnia 10 lipca 2006 r.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda

 

      Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / z a w i a d a m i a m, że dnia 10 lipca 2006 r. wydałem decyzję Nr 4/2006 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie traktu światłowodowego relacji BB49491 RBSC Olsztyn - BB49484 Ostróda - Morliny, przewidzianego do realizacji w miejscowościach: Morliny, Ornowo, Kajkowo, Lipowiec, Górka, Idzbark i Stare Jabłonki, gmina Ostróda.

      Zainteresowani mogą zasięgnąć informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej  Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24, pok. nr 15.

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 12.07.2006, ostatnia aktualizacja: 12.07.2006, odsłon: 1 656


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13723033
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości