Nasz znak : RGP-7624/5/07                                           Ostróda, dnia 22 lutego 2008 r.

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 46a pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. ) w związku z art. 49 KPA podaję do publicznej wiadomości o wydanej przez Wójta Gminy Ostróda w dniu 7 lutego 2008 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz Gminy Ostróda, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Wysoka Wieś i dla zabudowy siedliskowej w miejscowości Glaznoty wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Klonowo, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą się zapoznać z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Ostróda Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. nr 15.

                

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.02.2008, ostatnia aktualizacja: 27.02.2008, odsłon: 1 537


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14582419
odsłon strony

Aktualnie mamy
47 gości