Nasz znak: RGP.6733.4.2015.KL                                                             Ostróda, 03 lutego 2015 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Gdańsku Zakład w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10 – 409 Olsztyn, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pani Marta Milk reprezentująca firmę Terra BALTIC Sp. z o.o., ul. Przejazdowa 1, 78 – 200 Białogard zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia oraz przyłączy gazowych średniego ciśnienia do budynków jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji na działkach nr 6/28, 6/29, 6/30, 6/31, 6/14 oraz 6/15, obręb geodezyjny Szyldak, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 04.02.2015r.
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

 

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.02.2015, ostatnia aktualizacja: 04.02.2015, odsłon: 719

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10419320
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved