Ostróda, dnia 24 lipca 2013r.

Naszznak: RGP.6220.8.2013

 

 

O B W IE S Z C Z E N I E

 

opodjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach

 

Zgodnie z art. 97 §2ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z2013r. poz. 267)

 

zawiadamiam

 

że z dniem 24 lipca 2013r. zostało podjętezawieszone postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dlaprzedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dlamiejscowości Górka, gmina Ostróda, w związku z przedłożeniem raportuoddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Bogusław Fijas

 

 

 

Dataprzekazania do publikacji: 24.07.2013r.

Osobaprzekazująca: Karolina Czerwonka

Sporządził/a: Karolina Czerwonka
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 24.07.2013, ostatnia aktualizacja: 24.07.2013, odsłon: 924


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11437632
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości