Nasz znak: RGP-7624/20/2008                           Ostróda, dnia 10  grudnia  2008 r.

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 46a pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm. ) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) Wójt Gminy Ostróda

 

zawiadamia,

 

że dnia 10 grudnia 2008 r. na wniosek Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, wydane zostało postanowienie znak: RGP-7624/20/2008 o odstąpieniu konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie laboratorium doświadczalnego trzody chlewnej na 100 szt. macior (161 DJP ), przewidzianego do realizacji na działce nr 20/3 w miejscowości Bałcyny, gmina Ostróda.

 

Na w/w postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

 

Z treścią w/w postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 11.12.2008, ostatnia aktualizacja: 11.12.2008, odsłon: 1 034

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7950182
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved