Nasz znak : RGP-7331/215/2008                                     Ostróda, dnia  26 maja 2009 r.

 

Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Samborowo gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamiam o prowadzonym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kontenera z agregatem prądotwórczym i wymianie anten nadawczo - odbiorczych stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLUS przewidzianej do realizacji na działce Nr 430/5 położonej w miejscowości Samborowo, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.05.2009, ostatnia aktualizacja: 26.05.2009, odsłon: 1 307


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12427038
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości