Ostróda, dnia 9 sierpnia 2013r.

Nasz znak: RGP.6220.11.2012

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 j.t.), w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 6 sierpnia 2013r. znak WSTE.4242.4.3.2013.KS Wójt Gminy Ostróda zawiadamia że dnia 9 sierpnia 2013r. wydano postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 1233N Wirwajdy-Lipowo-Wygoda w km 0+250 w miejscowości Wirwajdy” do czasu przedłożenia uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Z dokumentacją w ww. sprawie strony postępowania mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda w pokoju 308 w godzinach 730 - 1530.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 12.07.2013r.

Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Karolina Czerwonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 12.08.2013, ostatnia aktualizacja: 12.08.2013, odsłon: 918


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11419478
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości