Nasz znak : RGP-7624/6/2008                                        Ostróda, dnia  8 maja 2008 r.

 

Obwieszczenie dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym w obrębie Morliny, gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. ), informuje się wszystkich zainteresowanych, że do Urzędu Gminy Ostróda wpłynął wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na: remoncie przepustu drogowego ( ramowego ) na rowie melioracyjnym pod drogę powiatową Nr 1237N Ostróda- Brzydowo k/m Ornowo w km 1+305 przewidzianej do realizacji na działce Nr 3 położonej w obrębie Morliny, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 15 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 21 dni od daty ukazania się zawiadomienia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 12.05.2008, ostatnia aktualizacja: 12.05.2008, odsłon: 1 640


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14582291
odsłon strony

Aktualnie mamy
43 gości