Nasz znak : RGP-7624/9/2008                                         Ostróda, dnia  8 maja 2008 r.

 

Obwieszczenie dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym w miejscowości Szafranki obręb Kajkowo gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. ), informuje się wszystkich zainteresowanych, że do Urzędu Gminy Ostróda wpłynął wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na: wykonaniu nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1961N Ostróda - Kajkowo przewidzianej do realizacji na działkach nr nr 190/1 i 284 położonych w obrębie Kajkowo.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 15 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 21 dni od daty ukazania się zawiadomienia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 12.05.2008, ostatnia aktualizacja: 12.05.2008, odsłon: 1 079

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7949885
odsłon strony

Aktualnie mamy
45 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved