Ostróda, dnia 23 października 2013r.
Nasz znak: RGP.6220.11.2013
 
 
Obwieszczenie
 
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267)
 
Wójt Gminy Ostróda
zawiadamia,
 
że na wniosek Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego „EKOBUD” Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 8, 14-100 Ostróda, dnia 23 października 2013r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla potrzeb zabudowy mieszkalnej jedno- i wielorodzinnej przy ul. Morelowej, Brzoskwiniowej, Wiśniowej i Śliwkowej w Szafrankach, gmina Ostróda – działki nr 259, 330/7, 330/76, 330/77, 330/78, 330/79, 330/83, obręb Kajkowo nr 12.
Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentami sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, pokój 308, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.
 
 
 
Wójt Gminy Ostróda
 
Bogusław Fijas
 
 
 
Data przekazania do publikacji: 24.10.2013r.
Osoba przekazująca: Karolina Czerwonka

Sporządził/a: Karolina Czerwonka
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 24.10.2013, ostatnia aktualizacja: 24.10.2013, odsłon: 920


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11437516
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości