Nasz znak : RGP-7624/8/2009                                 Ostróda, dnia  1 września 2009 r.

 

Obwieszczenie

 

W związku z toczącym się postępowaniem, zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni na biomasę o mocy 0,9 MW przewidzianej do realizacji na działce nr 3/13 położonej w miejscowości Smykówko, gmina Ostróda informuję, że wystąpiłem o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ora w ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Starosty Powiatowego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

W terminie 14 dni strony w postępowaniu administracyjnym mogą zapoznać się z treścią pisma oraz uzyskać informacji o planowanym przedsięwzięciu w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1 pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.09.2009, ostatnia aktualizacja: 04.09.2009, odsłon: 1 254


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12425540
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości