Nasz znak : RGP.6733.1.2013

Ostróda, dnia 1 lutego 2013 r.

 

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Wysoka Wieś, gmina Ostróda

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej nN 0,4 kV , przewidzianej do realizacji na działkach nr 9/35, 9/33 i 9/15 położonych w miejscowości Wysoka Wieś, gmina Ostróda do zasilenia budynków jedno-rodzinnych.

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.02.2013, ostatnia aktualizacja: 13.02.2013, odsłon: 894


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11437553
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości