Nasz znak: RGP.6733.29.2013
Ostróda, dnia 31 października 2013 r.
 
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Wirwajdy
i Turznica, gmina Ostróda

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 1233N Wirwajdy - Lipowo - Wygoda w km 0+250 w m. Wirwajdy realizowanego na działkach nr 106/4, 108, 100, 141 położonych w obrębie geodezyjnym Wirwajdy i działce nr 71/1 położonej w obrębie geodezyjnym Turznica, gmina Ostróda.

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej pok.

Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

Data przekazania do publikacji: 04.11.2013r.
Osoba przekazująca: Grażyna Pydyn

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.11.2013, ostatnia aktualizacja: 05.11.2013, odsłon: 935


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11437611
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości