Nasz znak: RGP.6733.9.2013                                                          Ostróda, dnia 09 kwiecień 2013 r.

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

O  ZAMIERZENIU  INWESTYCYJNYM

CELU  PUBLICZNEGO

W MIEJSCOWOŚCI  WAŁDOWO

GMINA OSTRÓDA

            

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam
o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej wraz z siecią kanalizacji deszczowej dla zabudowy jednorodzinnej, przewidzianej do realizacji  na działkach nr 144/66, 144/73, 144/65, 143/1, położonych w miejscowości  Wałdowo, obręb Mała Ruś, gmina Ostróda. 

             Zainteresowani mogą  składać w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki  Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski  do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

    

                      

 

WÓJT

 

Bogusław  Fijas

 

                                                                        

Data przekazania do publikacji: 17.04.2013r.

Osoba przekazująca: Grażyna Pydyn

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.04.2013, ostatnia aktualizacja: 17.04.2013, odsłon: 984


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11437569
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości