Nasz znak: RGP.6733.4.2013

Ostróda, dnia 28 lutego 2013 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Szyldak gmina Ostróda

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym, przewidzianej do realizacji na działkach nr 6/11, 6/15, 6/14, 6/59, 6/17 i 6/63 położonych w miejscowości Szyldak, gmina Ostróda.

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 01.03.2013r.

Osoba przekazująca: Grażyna Pydyn

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 01.03.2013, ostatnia aktualizacja: 01.03.2013, odsłon: 950


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11437629
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości