Nasz znak: RGP.6733.14.2013                        

Ostróda, dnia 24 maj 2013 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Szyldak gmina Ostróda

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy, przewidzianej do realizacji na działce nr 13/15 położonych w miejscowości Szyldak, gmina Ostróda.

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 23.05.2013r.

Osoba przekazująca: Grażyna Pydyn

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.05.2013, ostatnia aktualizacja: 23.05.2013, odsłon: 962


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11437542
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości