Nasz znak: RGP.6733.2.2013

Ostróda, dnia 7 lutego 2013 r.

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Szyldak

gmina Ostróda

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 647 tj. ) zawiadamiam  o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia , przewidzianej do realizacji na działkach nr 155, 83/2, 81/1, 81/5, 72/1, 170, 4,6 i 6/11 położonych w miejscowości Szyldak, gmina Ostróda.

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.02.2013, ostatnia aktualizacja: 13.02.2013, odsłon: 892


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11416784
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości