Nasz znak : RGP-7331/187/2006                      Ostróda, dnia  29  grudnia 2006 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Szafranki - Morliny, Gmina Ostróda

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /  Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /  zawiadamiam  o prowadzanym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci  wodociągowej z miejscowości  Szafranki  do miejscowości Morliny i kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Szafranki i Morliny z włączeniem do oczyszczalni ścieków w Tyrowie, gmina Ostróda.

Zainteresowani mogą  składać w Urzędzie Gminy w  Ostródzie w Referacie Rolnictwa, Gospodarki  Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 15 uwagi i wnioski  do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.01.2007, ostatnia aktualizacja: 09.01.2007, odsłon: 1 760


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13745659
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości