Naszznak: RGP.6733.21.2013

Ostróda, dnia 10 lipca 2013 r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIEO ZAMIERZENIU INWESTYCYJNYM CELU PUBLICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI SAMBOROWO GMINAOSTRÓDA

 

 

 

      Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2012 r. poz.647 tj. ) zawiadamiam o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawieustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowiegazociągu zasilającego wysokiego ciśnienia DN 50 wraz z towarzyszącąinfrastrukturą, przewidzianej do realizacji na działce nr 251/6 położonej wmiejscowości Samborowo, gmina Ostróda.

      Zainteresowani mogą składać w UrzędzieGminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa i GospodarkiPrzestrzennej pok. NR 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

 

 

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Bogusław Fijas

 

 

publikacjado dnia 29.07.2013 r.

 

 

 

 

Dataprzekazania do publikacji: 15.07.2013r.

Osobaprzekazująca: Grażyna Pydyn

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 15.07.2013, ostatnia aktualizacja: 15.07.2013, odsłon: 929


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11419522
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości