Naszznak: RGP.6733.23.2013

Ostróda, dnia 5 września 2013 r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIEO ZAMIERZENIU INWESTYCYJNYM CELU PUBLICZNEGO w miejscowości SAMBOROWO, gminaOSTRÓDA

 

 

      Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r.poz. 647 tj. ) zawiadamiam oprowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacjiinwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii SN 15kV orazjednego słupa E12/10 i wymianie jednego słupa na działkach nr 205/2, 3237/5,333/1 położonych w miejscowości Samborowo, gmina Ostróda.

      Zainteresowani mogą składać w UrzędzieGminy w Ostródzie

ul. Jana III Sobieskiego 1 w ReferacieRolnictwa i Gospodarki Przestrzennej

pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanejinwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

 

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Bogusław Fijas

 

 

publikacjado dnia 23.09.2013 r.

 

 

 

 

Dataprzekazania do publikacji: 09.09.2013r.

Osobaprzekazująca: Grażyna Pydyn

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.09.2013, ostatnia aktualizacja: 09.09.2013, odsłon: 945


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11437615
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości