Nasz znak : RGP.6733.38.2012

Ostróda, dnia 7 stycznia 2013 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości nowe siedlisko obręb Lubajny, gmina Ostróda

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2012 r. poz. 647 tj.) zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie chodnika, przewidzianej do realizacji na działce nr 306/1 położonej w obrębie Lubajny, w miejscowości Nowe Siedlisko, gmina Ostróda.

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.01.2013, ostatnia aktualizacja: 18.01.2013, odsłon: 913


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11437525
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości