Nasz znak: RGP.6733.5.2013                           

Ostróda, dnia 21 lutego 2013 r.

 

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Mała Ruś Gmina Ostróda

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie mostu drogowego leżącego w ciągu drogi leśnej na rzece Szelążnica, przewidzianej do realizacji na działkach nr 3056, 3053, 3055/21, 3072/13 położonych w miejscowości Mała Ruś, gmina Ostróda.

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fija

 

 

Data przekazania do publikacji: 27.02.2013r.

Osoba przekazująca: Grażyna Pydyn

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.02.2013, ostatnia aktualizacja: 27.02.2013, odsłon: 1 011


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11419566
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości