Nasz znak : RGP-7331/147/2007                                 Ostróda, dnia 4 stycznia 2008 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Lipowo, gmina Ostróda i miejscowości Kołodziejki, gmina Lubawa.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie mostu przez rzekę Gizelę przed miejscowością Kołodziejki w obrębie geodezyjnym Lipowo w ciągu drogi krajowej nr 15 na odc. Lubawa - w km 349 + 678.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 15 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 11.01.2008, ostatnia aktualizacja: 11.01.2008, odsłon: 1 147

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7950064
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved